Tytuł artykułu: Wykorzystanie sztucznie tworzonych mokradeł do ograniczenia ilości rumowiska w odpływie rzecznym

Autorzy: GÓRSKI, D.

Słowa kluczowe: rumowisko rzeczne, systemy hydrofitowe, sztuczne mokradła, zlewnia rolnicza

Streszczenie: W artykule przedstawiono przegląd dotychczasowych badań na świecie i w Polsce w zakresie wykorzystania sztucznie tworzonych mokradeł (constructed wetlands) do ograniczenia ilości materiału stałego w odpływie rzecznym, pochodzącego z erozji gleb w zlewni. Systemy hydrofitowe są od ponad 30 lat szeroko stosowane do usuwania zanieczyszczeń zarówno ze źródeł punktowych jak i obszarowych. Większość publikowanych badań dotyczy roli tych obiektów w ograniczeniu chemicznych zanieczyszczeń wody, zwłaszcza – obniżeniu zawartości azotu i fosforu. „Sztuczne mokradła” mogą stanowić efektywne narzędzie do ograniczenia odpływu rumowiska z niewielkich zlewni, co potwierdzają doświadczenia norweskie, gdzie obiekty takie mają już wieloletnią tradycję jako jedno z narzędzi walki z erozją gleb. Szczególne walory ekologiczne i krajobrazowe pozwalają na wykorzystanie tego typu obiektów dla ochrony wód w otoczeniu obszarów Natura 2000.

Cytowanie w stylu APA: Górski, D. (2009). Wykorzystanie sztucznie tworzonych mokradeł do ograniczenia ilości rumowiska w odpływie rzecznym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (2), 30-37.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Górski, 2009), następne powołania: (Górski, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Górski, Dariusz. "Wykorzystanie sztucznie tworzonych mokradeł do ograniczenia ilości rumowiska w odpływie rzecznym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 44 ser., vol. 18, nr 2, (2009): 30-37.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Górski 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Górski_2009_PNIKS, author={Górski, Dariusz}, title={Wykorzystanie sztucznie tworzonych mokradeł do ograniczenia ilości rumowiska w odpływie rzecznym.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN44/A4/art4.pdf}, year={2009}, volume={18 (2)}, number={44}, pages={30-37}}

Pełny tekst PDF


Go Back